รับสอนจินตคณิต

ยินดีต้อนรับสู่ บ้านลูกคิดดี

บ้านลูกคิดดี รับสอนจินตคณิต และ อบรมจินตคณิตสำหรับโรงเรียน
จินตคณิต คือ การเรียนคณิตศาสตร์ ผ่านหลักการใช้ ลูกคิดญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เรียน สร้างเสริมสมาธิผ่านการคำนวณ

ประโยชน์ของการเรียนจินตคณิต

  1. สร้างเสริมพื้นฐานการคิดด้านคณิตศาสตร์ อย่างมีเหตุผล ไม่ใช่การท่องจำ
  2. สร้างเสริมสมาธิ ซึ่งเป็นพื้นฐาน การคิดในทุกๆด้าน
  3. พัฒนาสมอง ทั้งด้านซ้าย และ ด้านขวา
  4. มีความสนุกสนานในการเรียนรู้

ซึ่งทางบ้านลูกคิดดี เปิดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร

  • หลักสูตร For kids สร้างเสริมสมาธิและจินตนาการให้กับเด็กๆ
  • หลักสูตร For teach สำหรับ ผู้ปกครองที่สนใจ และ คุณครูที่นำไปสอนในโรงเรียน
  • หลักสูตร For Bussiness สำหรับผู้ที่สนใจนำไปประกอบอาชีพ

รับสอนจินตณิต , รับสอนจินตคณิต นนทบุรี , รับสอนจินตคณิต ราคา , รับสอนจินตคณิต ราคาถูก , รับสอนจินตคณิต เด็ก , รับสอนจินตคณิต ผู้ใหญ่ , รับสอนจินตคณิต หลักสูตร , บ้านลูกคิดดี

© 2016 baanlookkiddee.com All Rights Reserved. รับสอนจินตคณิต